Day 6: monday july 21nd 2014

Day 6: monday july 21nd 2014

IMG_7208

Vandaag ontmoette ik de persoon met de beste lach ter wereld.

De goede lach wordt gekenmerkt door een luid volume, een lange nagalmtijd en het karakteristieke wrijven over een dikke buik terwijl de ogen gelijktijdig hemelwaarts gericht worden. Bijgevolg is de goede lach niet voor iedereen weggelegd, maar toch zou iedereen ernaar moeten streven want

ik ben nog nooit op slag zo gelukkig geweest.

_________________________________________________________________________________________________________

Today I met the guy with the best laugh in the world.

The good laugh is characterized by a loud volume, a long resonance time and the characteristic rubbing of ones own belly while simultaneously directing ones eyes to heaven. Consequently the good laugh is not for everyone, yet everyone should strive for it because

I’ve never felt instantly this happy.

Day 3: Friday july 18th 2014

Day 3: Friday july 18th 2014

 

rsz_img_7043

 

Ik hou van metro´s. Ze zijn efficiënt en snel. Niet zo snel als de mercedes waar ik momenteel in zit, want die scheurt met een rotvaart over de Duitse autobahn. Maar toch, A naar B, kortste weg. Sommige mensen in de metro zijn leuk om naar te kijken. Anderen niet. Sommigen maken lawaai, anderen zitten stil in een hoekje en staren voor zich uit. Sommigen stinken, anderen ruiken lekker. Vooral de meisjes. Sommigen lezen en anderen luisteren. Naar elkaar, of naar twee witte draden die hun broekzak met hun oren verbinden. Maar 1 ding heeft iedereen gemeen: geen oogcontact. En ik, ik doe dan maar mee.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

I like metro´s. They´re efficient and fast. Not as fast as the mercedes I´m sitting in at the moment, cause that´s cruising on the German Autobhan with a tremendous speed. But still, A to B, shortest route. Some people in the metro  are fun to watch. Others are not. Some make a lot of noise, others keep quietly to themselves in some corner. Some smell terrible, others diffuse a delightful fragrance. Especially the girls. Some read and others listen. To each other or to two white cables that connect their pockets to their ears. But there´s one thing everyone has in common: no eye contact. And I, I justdo the same as everybody else.

Day 2: thursday july 17th 2014

Day 2: thursday july 17th 2014

 

rsz_img_7023

 

“Naar waar ben je op weg?”

“Dat weet ik niet. Overal en nergens.”

“Wat valt daar te beleven, in het nergens?”

“Niet veel, vermoed ik.”

“Cool.”

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

“Where are you going?”

“I don´t know. Everywhere and nowhere.”

“What´s happening there, in the nowhere?”

“Not much, I guess.”

“Cool.”

Day 1: wednesday july 16th 2014

Day 1: wednesday july 16th 2014

 

rsz_img_6882

 

Ik ben onderweg. Naar waar weet ik niet, maar dat is ook niet belangrijk. Het asfalt loopt alsmaar verder. Grijs, heet en genadeloos. En ik volg, onwetend en naief. Mijn bips doet pijn van het autozitten. Wat ben ik toch een stadsmus. Landschappen flitsen voorbij, net als gedachten. Daarbuiten is alles vluchtig en ongrijpbaar. Tot de auto stilstaat. Te voet is alles anders. Behalve het asfalt. Dat loopt alsmaar verder. Grijs, heet en genadeloos.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

I´m on the road. Whereto I do not know, but that´s not important either. The asphalt goes on for many miles. Grey, hot and merciless. And I follow, ignorant and naive. My bum hurts from sitting in the car. God I´m such a winer. Landscapes flash by, and so are thoughts. Out there everything is momentary and intangible. Until the car comes to a stop. On foot everything is different. Except the asphalt. That goes on for many miles. Grey, hot and merciless.